Asfaltering Markentreprenör i Bromma Stockholm


Du har hittat till en asfaltsläggare som är specialist på olika typer av asfaltering. Utifrån vilket syfte asfalteringen har kan vi anpassa val av material och tekniska lösningar. Det är våra kunders önskemål som utgör grunden för vad resultatet blir, utifrån dem tar vi med vår kompetens och våra tekniska kunskaper fram de bästa möjliga lösningarna.

Ta hjälp av en expert på asfaltsbeläggning


Alla asfaltentreprenader som är rätt utförda håller under lång tid och ger ett resultat som är lätt att hålla rent oavsett årstid. Vi slarvar aldrig med grundarbetet och utför själva asfalteringen maskinellt eller med handläggning beroende på förutsättningarna. Vi varierar våra metoder beroende på vad syftet med asfalteringen är. Ju högre belastningar slutresultatet ska utföras för, desto starkare beläggning använder vi oss av. Vi har kompetensen som krävs för att ta fram asfalt i olika kvaliteter och med olika egenskaper.

  • Uppfarter
  • Parkeringsplatser
  • Bollplaner
  • Villa- och industritomter
  • Gång- och cykelvägar

Boka oss för ett kostnadsfritt besök


Du kan höra av dig till oss för att boka oss för ett gratis besök med rådgivning och offert, alternativt kan du begära ut en offert redan vid första kontakten. Självklart står vi också redo att svara på dina eventuella frågor om asfaltbeläggning.

Kontakta oss


Namn *

Telefon *

Email *

Fastighetsadress + Ort *

Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *