Asfaltsläggning Uppfart. Lidingö Kottla

Vårt anläggningsföretag fick i uppdrag av en husägare i Kottla på Lidingö att asfaltera uppfarten till dennes garage. Uppfarten som kunden ville asfaltera var belagd med betongplattor. Vårt arbete inleddes därför med att våra markarbetare rev upp plattorna. Vi lade sedan ett nytt lager grus på uppfarten som vi därefter asfalterade. Vi kunde med en relativt liten personalstyrka avsluta hela arbetet inom loppet av några dagar. Vår kund är efteråt mycket nöjd med slutresultatet. Asfaltsläggningen skedde på Pilvägen i Kottla.

Vill du också ha hjälp av en skicklig asfaltsfirma? Du kan läsa mer om oss och våra tjänster här.