Dränering - ett måste att göra om regelbundet

Dräneringsarbete runt ett hus

Det är alltid viktigt att med jämna mellanrum kontrollera husets dränering. Extra viktigt är det att göra det när du har köpt ett äldre hus eller ett hus med källare, eftersom du kan behöva dränera om. De flesta väljer att anlita ett anläggningsföretag eftersom det är stora jordmassor som måste grävas ut och det är ett hårt och tidskrävande arbete att göra själv. Mellan tummen och pekfingret behöver dräneringsrör och fuktspärrar bytas ut var 30:e år.

När på året är det bäst att dränera?

Många tror att det inte går att utföra en husdränering under vinterhalvåret men sanningen är den att det kan vara en fördel att dränera under vintern. Vädret är torrare och tjälen i marken gör att markskadorna från de tunga maskinerna och lastbilarna blir mindre omfattande. En annan fördel är att markentreprenörerna kan ha mindre att göra under vintermånaderna vilket gör att du inte behöver vänta så länge på att få dräneringsarbetet utfört.