Stenläggning marksten till parkeringsplats. Täby Näsby park

En fastighetsägare i Näsby park i Täby hörde av sig till oss med en förfrågan om att lägga sten för parkeringsplats. Att anlägga parkeringsplatsen innebar mer jobb än vanligt vid den här typen av arbeten. Vi fick bland annat gräva diken för att leda bort oönskat grundvatten. För stenläggningen användes betongblock som säkrades med makadam och fiberduk samt kantsäkring. Vår beställare får slutresultatet presenterat för sig efter lite mer än två veckors arbete. Parkeringsplatsen anlades vid en fastighet på Måsvägen i Näsby Park.

Funderar du på att anlägga en parkeringsplats med marksten? Då kan du kontakta oss. Våra kontaktuppgifter och annan information hittar du här.